RDC Environnement | Getuigenissen
8771
page-template-default,page,page-id-8771,page-child,parent-pageid-8563,qode-listing-1.0.1,qode-news-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1400,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-theme-ver-12.0.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.2,vc_responsive
 

Getuigenissen

PlasticsEurope

Guy Castelan – Technical and Regulatory Affairs

“De opdrachten die RDC Environment voor ons heeft uitgevoerd zijn allemaal zeer bevredigend geweest. Zowel het niveau van hun expertise als de kwaliteit van de menselijke relaties zijn noemenswaardig, ze zijn zeker niet louter data producenten. Zij besteden tijd aan reflectie samen met ons, met een grote openheid van geest, om de meest interessante oplossingen voor de klant te bedenken. Dat is ongetwijfeld waar ze hun grootste toegevoegde waarde hebben.

 

Hun aanpak is pragmatisch, ze begrijpen de industrie goed en slagen erin om wetenschappelijk complexe dingen te veranderen in iets dat voor ons begrijpelijk en werkbaar is. Goede menselijke chemie is essentieel in dit soort missies, waar een aanzienlijke bundeling van middelen bestaat en dit is wat er gebeurt met RDC Environment.

 

In drie woorden zou ik de consultants van RDC Environment willen omschrijven als open, pragmatisch en wetenschappelijk.”

RECORD

Bénédicte Couffignal, Directrice

“De missies die wij hun toevertrouwen, soms moeilijk, worden over het algemeen op een vloeiende manier uitgevoerd. De experts van RDC Environment hebben brede profielen en hebben grote menselijke kwaliteiten, dit wordt zeer gewaardeerd!

 

Ze passen zich gemakkelijk aan de eisen van de klant aan, ze zijn betrouwbaar, van goede wil en soepel, ze doen wat ze kunnen om ervoor te zorgen dat alles probleemloos verloopt.

 

Ik zou hen ten zeerste willen aanbevelen, ze hebben een voortrekkersrol op het gebied van levenscyclusanalyse, wat ook hun historische basis is. Ze hebben ook interessante troeven voor het realiseren van Europese benchmarks in verband met Europese regelgeving.”

Leefmilieu Brussel

Barbara De Wulf, Adjunct-directeur-generaal

Werken met de deskundigen van RDC Environment is zeker een garantie voor kwaliteit. Zij begrijpen snel de beperkingen, problemen en prioriteiten van de openbare dienstverlening. Ze weten eveneens hoe we werken en hoe we handelen. Hun consultants zijn altijd goed op de hoogte van de ontwikkelingen in hun vakgebied, het is een geweldige tijdsbesparing!

 

Naast hun technische vaardigheden hebben ze het zeer gewaardeerde vermogen om zich aan te passen aan soms veranderende planningsomstandigheden. De menselijke relatie met hen is vriendschappelijk en de uitwisselingen vinden plaats in alle vertrouwen. Belangrijk bij het werken aan vertrouwelijke gegevens en politiek gevoelige dossiers!

FEVE, The European Container Glass Federation

Fabrice Rivet, Director Environment, Health and Safety

“We zijn altijd zeer tevreden over het werk dat RDC Environment voor ons heeft uitgevoerd. Ze zijn technisch zeer competent, met veel aandacht voor wetenschappelijke expertise. Ze zijn flexibel en bereid zichzelf in vraag te stellen. Ze zijn ook uiterst professioneel, bijvoorbeeld door het respecteren van deadlines.

 

Ik moet de nadruk leggen op de kwaliteit van de IT-tools die zij hebben ontwikkeld voor levenscyclusanalyses. Deze worden regelmatig gebruikt door onze leden en zijn nauwkeurig en volledig, maar toch gebruiksvriendelijk. Dit is niet altijd het geval!

 

De bedrijfscultuur van RDC Environment benadrukt duidelijk de technische expertise, de wetenschappelijk verantwoorde expertise. Ze willen ook nieuwe tools ontwikkelen, vooral op het gebied van sociale LCA’s, waarvoor (nog) geen standaarden bestaan. Ze hebben dezelfde innovatieve aanpak van methodologieën, voor wat betreft bijvoorbeeld de beoordeling van milieukosten. Dit zijn aspecten die we bij hen zeer op prijs stellen.”

Waalse Geweest – Afdeling bodem en afval

Martine Gillet, adjunct van de Inspecteur-generaal van de afdeling Bodem- en Afvalverwerking

“Ik ben zeer tevreden over het werk van RDC Environment voor onze afdeling, zij hebben de nodige elementen verstrekt ter ondersteuning van de besluitvorming in Wallonië in de huishoudelijk afval sector. Hun rapporten van hoogstaande kwaliteit zijn bovendien op onze site beschikbaar voor het publiek!

 

Hun toegevoegde waarde ligt vooral in levenscyclus- en kosten-batenanalyses, gebieden waarin ze indrukwekkende ervaring hebben opgebouwd, onder invloed van de verschillende sectoren waarvoor ze hebben gewerkt.

 

Ze willen zelf heel graag dat er resultaten worden geboekt, wat zich vertaalt in een groot doorzettingsvermogen van hun kant en een geruststellende betrouwbaarheid voor de klant. Ze onderhouden een actieve band met hun klanten, bijvoorbeeld door ons informatie te sturen of uitwisselingen te stimuleren, verder dan wat strikt verwacht wordt.

 

Ik beveel ze in het bijzonder aan voor de evaluaties op het vlak van afval- en productbeleid, alsook voor levenscyclusanalyses en kosten-batenanalyses.

 

Hun kwaliteiten? Ik vind hen competent, proactief, vriendelijk en geduldig!”

Pernod Ricard

Carine Christophe, Group Environmental Manager

“Wij waarderen in het bijzonder hun deskundigheid op het gebied van levenscyclusanalyse, een onderwerp dat bijzonder technisch en complex kan zijn. De experts van RDC Environment zijn altijd zeer ontvankelijk geweest, ze begrijpen de uitdagingen voor een groep als de onze.

 

Zij zijn pragmatisch, snel aangepast aan onze wensen en luisteren naar de klant. Zij zorgen ervoor dat de tools die zij ons leveren zo gebruiksvriendelijk mogelijk zijn en onderhouden de interface zodat onze medewerkers ze kunnen beheersen, onder meer door de eindgebruikers op te leiden.

 

Ik waardeer de klantvriendelijkheid en het goede contact met de consultants van RDC Environment. We hebben een bevoorrechte klantrelatie opgebouwd, met een grote betrouwbaarheid en betrokkenheid van hun kant.”

EcoDDS

Pierre Charlemagne, Algemeen Directeur

“RDC Environment heeft in de afgelopen jaren verschillende belangrijke opdrachten uitgevoerd voor EcoDDS (Frankrijk), een operationele eco-organisatie gewijd aan huishoudelijk specifiek diffuus afval. We zijn zeer tevreden over het verrichte werk, vooral omdat ze ons hebben overtuigd door hun kracht van voorstel, de toekomstvisie en de nieuwe ideeën die ze ons hebben voorgelegd. Bovendien beschikt RDC Environment over een brede expertise, die gebaseerd is op de zeer complementaire profielen van hun consultants, waardoor ze zeer responsief kunnen reageren.

 

We waardeerden vooral hun vermogen om de veldaspecten en conceptuele aspecten te combineren, van het sorteren van chemisch afval tot statistische analyse. Dankzij hun wetenschappelijke en methodologische nauwgezetheid is het mogelijk om over betrouwbare processen te beschikken: stabiel, vergelijkbaar en goed gedocumenteerd. Dankzij hun ervaring kunnen we anticiperen op de evolutie en flexibiliteit van de tools.

 

Bij de uitvoering van hun opdrachten voor ons overtuigde RDC Environment ons door hun reactiviteit, beschikbaarheid en aanpassingsvermogen, we hebben zo snel inzicht in de organisatie en ontwikkeling van het project. De uitwisselingen vinden bovendien altijd plaats in een uitstekend menselijk klimaat en een vriendelijke sfeer.

 

Om het kort samen te vatten in een paar sleutelwoorden, zou ik zeggen dat RDC Environment blijk geeft van nauwgezetheid, kwaliteit en klantgerichtheid.”

Febelauto

Catherine Lenaerts, Directrice

“RDC Environment heeft algemene tevredenheid gegeven in de verschillende opdrachten die wij hen toevertrouwden. Ik vind ze heel constructief in hun aanpak, ze proberen zich voortdurend aan te passen aan de vraag. Zij denken mee met hun klanten en bieden door hun uitgebreide ervaring creatieve oplossingen die soms uit heel andere sectoren komen. Dit maakt zeker deel uit van de toegevoegde waarde die zij bieden.

 

Een andere bijzonder gewaardeerde kwaliteit is hun doorzettingsvermogen. Zij onderhouden bevoorrechte contacten met de verschillende betrokken partijen, ook in een complexe sector als de onze, waar het niet gemakkelijk is om het vertrouwensgebied van de gesprekspartners te betreden.

 

Samengevat zou ik de consultants bij RDC Environment willen omschrijven als nauwgezet, doorzettend en constructief.”

Onafhankelijke getuigenis in mei 2017 verworven door Springtime Brussels.