31 mei 2021

Ondersteuning van gemeenten bij het opstellen van hun lokale netheidsplannen

In het kader van de verbetering van de openbare netheid heeft RDC Environment, in samenwerking met Espace Environnement, de Waalse gemeenten bijgestaan bij het opstellen van hun lokaal netheidsplan.

Verbetering van de Openbare Netheid

In haar gewestelijke beleidsverklaring 2017-2019 heeft de Waalse regering zich als algemene doelstelling gesteld de openbare netheid te verbeteren en de gemeenten te ondersteunen, met als doel :

  • De leefomgeving van de burgers verbeteren;
  • De milieueffecten verminderen;
  • De afvalbeheerhiërarchie van de EU-kaderrichtlijn afvalstoffen in acht nemen;
  • Geloofwaardigheid geven aan het overheidsoptreden in de strijd tegen milieuhinder en aan de verantwoordelijkheid van de burgers.

Ondersteuning voor Gemeenten bij Uitvoering Eigen Netheidsplannen

Het is in dat perspectief dat het Waals Gewest aan RDC Environment en Espace Environnement de opdracht heeft gegeven om de gemeenten te begeleiden bij het opstellen van hun netheidsplan via een traject van animaties en begeleiding van gemeenten die de samenhang van lokale projecten met regionaal beleid en de eigendom van de netheidsplan door lokale actoren.
Aan elke gemeente zijn 8 bijeenkomsten gewijd om hen te helpen bij het opstellen van hun plaatselijke netheidsplan. Deze vergaderingen hadden tot doel de gemeenten te begeleiden bij het vaststellen van doelstellingen inzake netheid en het definiëren van indicatoren voor het toezicht op de initiatieven.

RDC Environment heeft aldus een vijftigtal gemeenten in staat gesteld hun netheidsplan met het Waals Gewest te valideren.

In 2021 is een nieuwe missie gestart om gemeenten te ondersteunen bij de ontwikkeling van hun netheidsplan!