Duurzaamheidsanalyse

De evaluatie van de drie pijlers van duurzame ontwikkeling

Duurzaamheid Evalueren

RDC Environment helpt u bij het evalueren van de impact van uw organisatie of uw producten op de drie pilaren van duurzame ontwikkeling. De duurzaamheid analyse of kosten-batenanalyse kan hiervoor worden gebruikt:

 • 1. Pre-Besluit Analyse

  ebruik onze duurzaamheidsanalyse vóór het nemen van belangrijke beslissingen om risico’s en kansen te beoordelen. Deze essentiële stap helpt bij het selecteren en verfijnen van de beste scenario’s voor geïnformeerde, impactvolle keuzes in projecten, producten of beleid.

 • 2. Post-Besluit Evaluatie

  Voer een grondige evaluatie van de resultaten na het besluit uit om te bevestigen of de gestelde doelen zijn bereikt, en zorg ervoor dat uw project in lijn is met de initiële doelen.

 • 3. Efficiëntieanalyse Beleid

  Het definiëren van stimulerende en efficiënte mechanismen voor milieusteun, subsidies of belastingen.

Sustainability Analysis
Sustainability Analysis

Onze expertise

Ons team van ingenieurs en economen staat overheden en de particuliere sector bij in het uitvoeren van duurzaamheidsanalyses, ook wel sociaal-economische analyses of kosten-batenanalyses genoemd (ISO 14007), met behulp van:
– Levenscyclusanalyse (ISO 14040/44) en de monetarisering van milieueffecten (ISO 14008)
– Economische evaluatie: kosten-batenanalyse
– Sociale evaluatie: kwantificering van banen, gevolgen voor de menselijke gezondheid en alle andere effecten op de mens.

RDC Environment heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van de ISO 14008 norm – Monetaire evaluatie van milieueffecten en gerelateerde milieuaspecten.

RDC Environment heeft, in samenwerking met Bo Weidema, een referentiemethode ontwikkeld voor het monetariseren van effecten op grondstoffenschaarste, gepubliceerd in het peer-reviewed tijdschrift Resources.

Ontdek onze expertise

Netwerk

RDC Environment is lid van:

 • Het NERSAP Netwerk

  Dit netwerk brengt beoefenaars van sociaal-economische analyse (SEA) en alternatieve analyse samen in het kader van de implementatie van de Europese REACH-verordening betreffende chemische stoffen.

  Lees Meer
 • De Capitals Coalition

  Een unieke wereldwijde multi-stakeholder samenwerking die toonaangevende wereldwijde initiatieven en organisaties samenbrengt om benaderingen van natuurlijk kapitaal te harmoniseren.

  Lees Meer

Onze Referenties

 • Milieu- en economische evaluatie van de verlenging van de levensduur

  Lees Meer
 • Evaluatie van milieulabels op consumentenproducten

  Lees Meer
 • Kosten-batenanalyse van biobrandstoffen uit biomassa-afval en -residuen

  Lees Meer