22 juli 2022

Ondersteunen van Carmeuse bij het ontvangen van “End of Waste” erkenning

In 2021 heeft RDC Environment Carmeuse, wereldleider in de winningsindustrie en de productie van kalk, bijgestaan om de “End of Waste” erkenning te ontvangen in het kader van een waste recovery project in Wallonië.

Van strategiebepaling tot indiening van een officiële aanvraag

Onze ondersteuning begon met een analyse van de toepasselijke regelgeving en met het bijstaan bij de keuze van de strategie, afgestemd op het industriële project van Carmeuse (sterke en zwakke punten van de verschillende opties).

Vervolgens heeft RDC Environment Carmeuse bijgestaan bij de voorbereiding van een aanvraagdossier voor de erkenning van ‘End of Waste’ voor diens gerecupereerd product in Wallonië door argumenten aan te dragen die aantonen dat het recuperatieproject aan de reglementaire voorwaarden voldoet. In dit kader heeft RDC Environment samen met de klant deelgenomen aan uitwisselingen met de administratie, waardoor het dossier kon worden verduidelijkt of gewijzigd in overeenstemming met de verwachtingen van de overheidsinstanties.

Het eerste erkenningsbesluit in Wallonië

In 2022 kreeg de onderneming Carmeuse het eerste officiële besluit tot erkenning van ‘End of Waste’ in het Waalse Gewest.

Het project voor de valorisatie van het afval in Wallonië is reeds van start gegaan!

Hun Getuigenis

“RDC Environment heeft blijk gegeven van een echte beheersing van de materie (zowel op technisch als op juridisch en administratief vlak). RDC heeft bewezen vaardigheden op het gebied van projectbeheer (proactief, beheer van termijnen, gebruik van kantoorautomatiseringstools) waardoor het een sleutelrol heeft kunnen spelen in de voortgang van ons dossier.”
Guillaume Burton, Carmeuse