Environmental Labels Ademe

13 april 2020

Evaluatie van milieulabels op consumentenproducten

RDC heeft voor ADEME een evaluatie van milieulabels op alledaagse huishoudelijke producten uitgevoerd.

Environmental Labels

De diversiteit van milieulabels

Er zijn veel verschillende milieulabels en-logo’s (Ecolabel, Nature & Progrès, Nordic Swan…).

ADEME wilde een objectieve beoordeling van de relevantie van deze labels en logo’s om educatieve informatie voor het grote publiek te kunnen produceren.

Tussen 2018 en 2020 heeft RDC Environment deze beoordeling uitgevoerd.

 

Een milieubeoordeling

Allereerst heeft RDC Environment de te bestuderen milieulabels geselecteerd, na te hebben gecontroleerd of deze milieuvriendelijkere producten aanduiden.Vervolgens heeft RDC Environment een analyse in twee stappen uitgevoerd, om de relevantie van deze labels te beoordelen:

    1. Analyse van de structurele betrouwbaarheid van het milieulabel
      De structuur van het label zelf is geanalyseerd om na te gaan of de organisatie ervan strikt en welomschreven is;
    2. Analyse van de milieubetrouwbaarheid van hetlabel
      Voor elke productfamilie heeft RDC Environment de belangrijkste milieueffecten en de belangrijkste levenscyclusfasen in kaart gebracht. Ten tweede beoordeelde RDC de mate waarin labels ervoor zorgen dat de belangrijkste milieueffecten in elk stadium van de levenscyclus worden beperkt. Leer meer over onze LCA services hier.

 

Educatie communicatie voor het grote publiek 

Op basis van deze analyse heeft ADEME 100 labels aanbevolen voor 12 categorieën van dagelijkse producten: voeding, schoonmaak en onderhoud, hygiëne en schoonheid, kleding en schoenen, meubilair, beddengoed, woningtextiel, doe-het-zelf en decoratie, papierwaren en benodigdheden, multimedia, spelletjes en speelgoed en huisvesting.

De informatie van RDC Environment en de aanbevelingen van ADEME zijn verzameld op een website voor het grote publiek en op fiches voor elke productfamilie.