LCIA

18 april 2021

Ontwikkeling van de levenscyclusinventaris (LCI) van verpakkingsglas

RDC Environment heeft de Life Cycle Inventory (LCI) van verpakkingsglas ontwikkeld in opdracht van de FEVE federatie.

Feve

Onze ervaring met LCA van verpakkingsglas

FEVE, de europese federatie van de verpakkingsglas, en RDC Environment werken al jaren samen aan een duurzame toekomst voor de verpakkingsglasindustrie.

Wij hebben met name studies verricht naar de milieueffecten van nieuwe processen en hybride ovens en de recycleerbaarheid van materialen onderzocht.

FEVE heeft RDC de opdracht gegeven om een webgebaseerde InstantLCA™ (Life Cycle Assessment) oplossing te ontwikkelen die de realiteit van de sector zo goed mogelijk moet weerspiegelen en tegelijkertijd gebruiksvriendelijk moet blijven voor haar leden.

Een levenscyclusinventaris (LCI) van verpakkingsglas

Op verzoek van FEVE heeft RDC Environment de gemiddelde levenscyclusinventaris van één kg verpakkingsglas berekend.

De levenscyclusinventaris is een kwantificering van alle materiaal- en energiestromen die betrokken zijn bij de vervaardiging van glas, een noodzakelijke bouwsteen voor latere levenscyclusbeoordelingsstudies (LCA) om de milieueffecten van producten met verpakkingsglas te evalueren.

Daartoe verzamelde RDC Environment gegevens van de bij FEVE aangesloten Europese verpakkingsglasfabrieken, die vervolgens werden gebruikt om op vertrouwelijke wijze de gemiddelde Europese inventaris van verpakkingsglas te berekenen.

Deze inventarisgegevens werden vervolgens op passende wijze geformatteerd voor opname in de LCA-databanken.