EPR Schemes for Lubricants

28 oktober 2021

Europese inventarisatie van UPV-systemen voor smeermiddelen

In 2020 heeft RDC Environment voor ADEME een Europese inventarisatie uitgevoerd van de UPV-systemen die zijn opgezet voor het beheer van de inzameling en verwerking van afvalolie.

In Frankrijk was de inzameling van afvalolie tot 2015 gratis voor de houders. In 2016 heeft de Franse regering, na de daling van de prijs van afvalolie, het mogelijk gemaakt om, bij wijze van overgangsmaatregel, de inzameling en verwerking van afvalolie te factureren aan de houders op het Franse vasteland. Om deze overgangsperiode te beëindigen heeft de AGEC-wet van 10 februari 2020 verplicht om een UPV (uitgebreide producentenverantwoordelijkheid) in te voeren voor smeermiddelen vanaf 1 januari 2022. Deze nieuwe sector moet het dus mogelijk maken om de kosten van de inzameling te dekken, ook in de Franse overzeese gebiedsdelen.

Doelstellingen van de studie

In dit kader heeft ADEME (het Franse agentschap voor ecologische overgang) RDC Environment opdracht gegeven een Europese inventarisatie uit te voeren van de UPV-systemen die ingevoerd zijn voor het beheer van de inzameling en verwerking van afvalolie.

Het doel van deze studie was de uitvoering van de UPV-smeermiddelen in Frankrijk voor te bereiden, en meer bepaald om

  • De belangrijkste kwesties van Franse belanghebbenden met betrekking tot de uitvoering van UPV voor smeermiddelen in kaart brengen.
  • Informatie verstrekken aan al deze belanghebbenden over de werking van UPV-systemen in andere EU-landen.
  • Het verlichten en verrijken van het denken van de belanghebbenden over de uitvoering van een UPV in Frankrijk.

Resultaten

De studie heeft aldus geleid tot de identificatie van de verschillende mechanismen die zijn ingesteld door 5 bestuurde landen : België, Spanje, Griekenland, Italië en Portugal.

De inzameling, regeneratie, kwaliteit van gerecycleerde smeermiddelen, preventie, ecodesign en kostenbeheersingssystemen werden geanalyseerd. Deze verschillende systemen werden vervolgens over de hele lijn geanalyseerd, wat leidde tot een beoordeling van de overdraagbaarheid naar de Franse context.