16 november 2021

Integratie van textieldecoratie in de UPV voor inrichtingselementen

In Frankrijk voorziet de AGEC-wet van 10 februari 2020 de uitbreiding van de UPV (uitgebreide producentenverantwoordelijkheid) voor inrichtingselementen tot textieldecoratie vanaf 1 januari 2022.

 

Doel van de studie

ADEME (Frans Agentschap voor Ecologische Transitie) heeft RDC Environment begin 2021 opdracht gegeven om een prefiguratiestudie uit te voeren met als doel :

  • Een regelgevende definitie van textieldecoratie en een relevante productcategorisering voor te stellen.
  • Een inventarisatie van de textieldecoratiesector via een marktstudie en schatting van de hoeveelheid afval op te stellen.
  • Een overzicht geven van de afvalverwerkingsprocessen in Frankrijk en in het buitenland.
  • Doelstellingen voorstellen voor de inzameling, het hergebruik, de recyclage en de terugwinning van deze producten.

De sector van textieldecoratie

De markt voor textieldecoratie werd geraamd op 86 700 ton in 2019.Bij de uitbreiding van het UPV-systeem kunnen zeer uiteenlopende actoren betrokken zijn: diverse distributeurs (supermarkten, meubelen, doe-het-zelf, decoratie, tuinieren, enz.), alsook fabrikanten, groothandelaren en dienstverlenende bedrijven (inrichtingen, verhuur-schoonmaak, enz.).

Tegen 2022 wordt het afvaltonnage geraamd op 83.500 ton.

Inzameling en verwerking van afval

De belangrijkste vertegenwoordigde stromen zijn :

  • Gordijnen en vitragen
  • Tapijten en matten
  • Verwijderbare tapijten
  • Siergras

Momenteel worden de meeste textieldecoratiestromen amper ingezameld en grotendeels verbrand of gestort. Het potentieel voor hergebruik en recyclage op korte termijn wordt echter hoog geacht voor gordijnen en vitrages. Voor de andere stromen is het hergebruikpotentieel beperkter en afhankelijk van de inzet van conserverende inzameling, terwijl het recyclagepotentieel vooral betrekking heeft op metaal- en houtfracties. Met inachtneming van deze elementen is een traject van gekwantificeerde doelstellingen voorgesteld.