PFAS

18 maart 2024

PFAS-Alternatieven: RDC Environment Bijdrage Aan De Belgische Studie

De wereldwijde inspanning om de effecten van Per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS), ook bekend als ‘eeuwige chemicaliën’, te verminderen, wordt steeds belangrijker vanwege milieu- en gezondheidszorgen.

Overzicht van de studie

De FOD Economie en FOD Volksgezondheid initieerden een marktstudie naar het gebruik van PFAS in België. RDC Environment heeft in samenwerking met ERDYN deze studie uitgevoerd. Het rapport van deze studie is hier publiek beschikbaar. 

Doel & Proces

Het doel van deze studie was om te begrijpen waar de meeste PFAS vandaan komen en openbare beleidsmaatregelen voor te stellen die de ontwikkeling van veiligere alternatieven ondersteunen. Hier was de rol van RDC Environment cruciaal. 

Het rapport bevat informatie van organisaties zoals ECHA en de OECD, literatuuronderzoek, de expertise van RDC en inzichten van verschillende industrie-stakeholders, die werden verkregen door middel van workshops en interviews.

Studieresultaten

Het vinden van PFAS-vrije alternatieven vormt een aanzienlijke uitdaging in bepaalde industrieën, zoals technische textielen, HVACR en medische apparatuur. Voornamelijk, doordat de belangrijkste eigenschappen van PFAS zeer moeilijk na te maken zijn, zoals chemische weerstand, thermische stabiliteit en duurzaamheid. Daarnaast kunnen regelgevende en economische beperkingen de ontwikkeling van PFAS-vrije oplossingen verhinderen. 

De studie heeft een indeling gemaakt van twaalf sectoren op basis van hun bereidheid tot adoptie van alternatieven voor PFAS, en voor elk van deze industrieën specifieke strategieën voorgesteld.

  • Voor sectoren met bestaande en haalbare PFAS-alternatieven: is de ruimte voor ingrijpen beperkter, toch kunnen strategieën bestaan uit de verspreiding van informatie over alternatieven, kortetermijnsubsidies voor omschakeling en grotere beperkingen op het gebruik van PFAS in de aanloop naar een mogelijk volledig verbod.
  • Voor sectoren met potentiële alternatieven, maar met bezwaren (kosten, kwaliteit, regelgeving): Het beleid kan subsidies voor gezamenlijke O&O /kennisdeling verschaffen, of de subsidiëring voor O&O en andere ondersteunende maatregelen omvatten.
  • Voor sectoren zonder alternatieven of met zeer beperkte ontwikkelingen: kan beleid ervoor zorgen dat er  subsidies voor O&O vrijkomen, of het aanmoedigen van meer samenwerking en ondersteuning van technologieën die op korte termijn de uitstoot van PFAS verminderen. 

Lees hier het volledige rapport voor meer details. Als u vragen heeft of nood hebt aan meer informatie, aarzel niet om ons te contacteren.

PFAS Findings