27 oktober 2021

Analyse van de samenstelling van huishoudelijk restafval in Wallonië

In 2018 heeft RDC Environment een karakterisering van het huishoudelijk restafval uitgevoerd voor het Waals Gewest.

Als onderdeel van de uitvoering van de nieuwe Waalse Afvalstoffenplan (PWD-R) aangenomen op 22 maart 2018, wilde het Waalse Gewest de hoeveelheid en de samenstelling van het huishoudelijk restafval kennen dat huis-aan-huis bij de huishoudens wordt ingezameld.

De uitgevoerde analyses moesten bijdragen tot de verwezenlijking van verschillende doelstellingen van de PWD-R: toezicht op en evaluatie van de uitgevoerde acties, preventie en verbetering van het afvalbeheer.

 

Uitvoering van de studie

De analyse van deze restafval werd uitgevoerd op een steekproef van 35 gemeenten, via 4 campagnes verspreid over 15 maanden.

De studie was verdeeld in 3 fasen:

  1. Bepaling van het bemonsteringsplan: organisatie van de campagnes, vaststelling van de werkprotocollen voor het verzamelen en sorteren.
  2. Werking van en toezicht op verzamel- en sorteercampagnes om de kwaliteit van de gegevens te waarborgen.
  3. Analyse, extrapolatie en interpretatie van de resultaten.
De resultaten van deze karakterisering zijn beschikbaar in het openbare verslag van de studie.